Over Beeldtaalblog

BEELDTAALBLOG is een project van Willem Visser, (SEO)tekstschrijver, beeldend kunstenaar, (waarnemings)psycholoog en ontwerper van infographics.

‘Beeldtaal’ is te omschrijven als overdracht van gedachten waarbij geschreven – of gesproken taal geheel of gedeeltelijk vervangen is door beelden.

Ik ben opgeleid en werkzaam als beeldend kunstenaar. Vanuit die achtergrond ben ik nieuwsgierig naar de mogelijkheden om begrippen en ideeën te ‘vertalen’ in beelden.
BEELDTAAL dus!

Toen ik later psychologie ging studeren raakte ik bijzonder geïnteresseerd in waarnemingspsychologie. Vooral de Gestaltpsychologie maakt veel indruk, omdat deze een link mogelijk maakte tussen beeldende kunst en psychologie.

Deze gecombineerde interesses vormen de voedingsbodem van dit blog.
Naast mijn werk als tekstschrijver en ‘beeld(ver)taler’ geef ik ook cursussen en lezingen over beeldtaal, waarnemingspsychologie en beeldende kunst.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op: txtpro@kpnmail.nl
Meer informatie vindt u op de website van TXTPRO*nl

©2019 Willem Visser / ontwerp: TXTPRO*nl

541aa3ae-22f4-4ed9-bfd4-35cb8d8633b6 e943ecc8-5be2-4768-a17e-1b829b908afe 7b24d431-b33f-4266-8e00-6ec431907477

Advertenties