KOPTEKST-website-kleur-en-emotie_2

DE KLEUR VAN VIJANDSCHAP IS…ZWART

Dat laat niets te raden over. Deze tegenpool van vriendschap en liefde is een sterke, persoonlijke en vooral negatieve emotie.

vijandschap

Grafiek 16 – vijandschap

Zwart is goed voor maar liefst 39% en grijs voor 12%. Daarmee vormen de achromatische kleuren (wit, zwart en grijs) de helft van het kleurenpalet. Verder zien we nog 12% voor geel en rood. Het rood duidt blijkbaar op de opwinding waarmee vijandschap gepaard gaat. Geel is niet alleen een zonnige kleur, maar ook de kleur van gif en verraad. Judas staat op schilderijen van het Laatste Avondmaal vrijwel altijd afgebeeld in een geel gewaad. Het is dan ook een waarschuwingskleur bij uitstek.

Angst

Angst is ook een negatief begrip. Toch verschilt het van bijvoorbeeld vijandschap, omdat angst een emotie is die men min of meer passief ondergaat. Wie bang is wil zich het liefst verbergen. Vijandschap is veel meer naar buiten gericht en vraagt om daden.

angst

Grafiek 17 – angst

Zwart is nog steeds de dominante kleur (25%), gevolgd door grijs met 16%. Daarna volgt verrassenderwijs blauw met 11%. Blauw zullen we meestal terugzien bij positieve en tamelijk neutrale begrippen. Het doet negatief van zich spreken in begrippen die zijn te vertalen in ‘feeling blue’. Denk dan aan eenzaamheid, verloren en verlaten zijn.

Haat

Haat is te omschrijven als een zeer sterke emotie die misschien nog negatiever is dan vijandschap. Het is het absolute tegendeel van liefde. Het kan groeien, sluimeren, gestimuleerd of onderdrukt worden. Vaak een zaak van de lange adem die ineens tot uitbarsting kan komen.

haat

Grafiek 18 – haat

Een explosief begrip dus. Het negatieve element zien we vooral in de 36% zwart; het explosieve in de 23%. Daarmee is meer dan de helft in beeld gebracht. De 12% geel geldt weer als de gifkikker die door haat wordt opgewekt.
We zien veel overeenkomsten met vijandschap.

Stellen we een overzicht samen, dan zien we dat zwart, veelal in combinatie met rood en geel, vooral te vinden is bij negatieve, persoonlijke en emotionele concepten.

4 - vijanschap angst

Grafiek 19 – negatieve emoties

naar boven

©2019 Willem Visser / ontwerp: BEELD&TAAL txtpro*nl