KOPTEKST-website-kleur-en-emotie_2

GEEL BIJ POSITIEF EN GOEDKOOP

Waarom zijn niet geel en oranje de kleuren van de liefde?
Dit zijn toch heerlijke, warme en blije kleuren?

Vriendschap

Bij vriendschap kiest echter 26% voor geel en 21% voor oranje, terwijl rood slechts 7% scoort. Vriendschap is een positief begrip, maar niet zo spannend en gevaarlijk als liefde. Vandaar waarschijnlijk de lage score van rood.
Ook opvallend: blauw is met 19% de derde keuze. We zullen nog zien dat blauw (in combinatie met groen) vaak voorkomt bij positieve concepten.

vriendschap

Grafiek 9 – vriendschap

Trots

Kijken we vervolgens naar trots, dan zien we overeenkomsten met vriendschap.

trots

Grafiek 10 – trots

Warme kleuren zijn sterk vertegenwoordigd, maar de meest prominente kleur is hier blauw (25%), terwijl violet met 16% ook opvallend scoort. Rood speelt (weer) een bescheiden rol.
Als persoonlijk gevoel kan trots zich richten op een specifieke prestatie of eigenschap. Het kan ook een kenmerk van een persoon zijn. Teveel trots kan al snel als een negatieve eigenschap gezien worden.

Blijheid

Hoe zit het met blijheid? Op zichzelf al een zonnig concept.
Dat zien we terug in de voorkeur voor geel (50%) en oranje (27%). Daarmee zijn al driekwart van de stemmen geteld. Voor de overige kleuren is slechts een bijrol weggelegd.

blijheid

Grafiek 11 – blijheid

Jeugd

Dit is natuurlijk geen emotie, maar een toestand. Het kleurt vooral warm. Meest prominent is geel, de kleur die positieve gevoelens uitstraalt. Samen met oranje brengt het een zonnetje in huis.
Ook hier is rood duidelijk ondergeschikt. Wel opvallend zijn de aanwezigheid van groen (20%) en wit (14%). Dit zijn bij uitstek kleuren die symbool lijken te staan voor onschuld, zuiverheid en naïviteit.

jeugd

Grafiek 12 – jeugd

Goedkoop

Een mening kan goedkoop zijn, maar een uiting ook (effectbejag). Dat geldt ook voor een product. In dat geval is er sprake van een voordeeltje. Tenzij goedkoop bij nader inzien toch duurkoop blijkt. We kunnen het zowel positief als negatief benaderen.

Het begrip goedkoop is complex. Er zit immers iets in van de kleurencombinatie die ook hoog scoorde bij ‘lelijkste kleur’. We zien tegelijk overeenkomsten met ‘jeugd. We zien dat met name zwart, blauw en rood de minste associaties oproepen met goedkoop.

Dat is waarschijnlijk niet toevallig. Juist rood en zwart zijn prominent aanwezig bij heftige en diepe emoties. Blauw zien we juist bij neutrale begrippen als betrouwbaarheid en evenwicht (of zoals we hierboven zagen vriendschap en trots).

goedkoop

Grafiek 13 – goedkoop

Vatten we het bovenstaande samen, dan zien we dat geel en oranje vooral terug te vinden zijn bij positieve, emotionele en persoonlijke concepten.

1 - vriendschap trots

Grafiek 14 – positieve emoties

Geel wordt ook als ‘goedkoop’ ervaren, zeker in combinatie met oranje en wit. Dit vertoont overeenkomst met zowel ‘lelijkste kleur’ als ‘jeugd’.

2 - jeugd goedkoop

Grafiek 15 – jeugd en goedkoop

naar boven

©2019 Willem Visser / ontwerp: BEELD&TAAL txtpro*nl